Synergie tussen
de Simadan bedrijven

De bedrijven op het Simadan complex vormen samen een uniek industrieel ecosysteem waar niets verloren gaat dat bruikbare energie of bruikbaar materiaal bevat. Afvalstromen en nevenproducten van het ene bedrijf worden gebruikt als grondstof voor een ander bedrijf. Dat is het uitgangspunt bij het ontwerp van de Simadan processen maar ook voor de aankoop van onze grondstoffen. De ruim 300 medewerkers zetten hun ervaring en kennis op het gebied van recycling van organische reststromen afval en upcycling in om de wereldwijde schaarste van grondstoffen zo min mogelijk te belasten en te verspillen. Door natuurlijke grondstoffen te recyclen met een minimaal gebruik van fossiele brandstoffen biedt Simadan een unieke oplossing voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.