Welkom in de wereld van Simadan

De Simadan Groep is een wereldwijd uniek industrieel ecosysteem waarin bij het verwerken van organische restromen en gebruikt frituurvet geen bruikbare energie of materiaal verloren gaat.

99,9% van de door Simadan ingezamelde materialen worden hergebruikt tot tweede generatie biodiesel, biogas, biostookolie, bioglycerine en biokunstmest. Dit alles resulteert in de hoogst mogelijke CO2-besparing. Door natuurlijke grondstoffen te upcyclen wordt het gebruik van fossiele brandstoffen beperkt. Het gebruik van groene energie biedt een unieke en effectieve oplossing voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.

Het Simadan bedrijfscomplex is gevestigd op het Amsterdamse haventerrein. Eén van ‘s werelds belangrijkste logistieke knooppunten, waarop goederen snel en efficiënt middels verschillende vervoersmodaliteiten getransporteerd worden naar de rest van Europa. Voor Simadan een uitstekende locatie waarop meerdere bedrijven een bijdrage leveren aan het verwerken van organische reststromen en daarbij harmonisch op elkaar zijn afgestemd.

Op de ultramoderne verwerkingsfaciliteit in het Westelijk Havengebied van Amsterdam zijn de processen van Rotie, Biodiesel Amsterdam, Tankstorage Amsterdam en Cleaning Services Amsterdam, Noba Vital Lipids geïntegreerd.

Continu in ontwikkeling

Nieuwe ontwikkelingen in biotechnologie zorgen voor steeds betere biobrandstoffen en bio gebaseerde materialen. Dit noemt Simadan eco-efficiency op industriële schaal. Het Simadan concept ‘staat’ en heeft zich bewezen vanuit zowel duurzaam als economisch oogpunt. Het Simadan concept is continu in ontwikkeling. Simadan is van plan om in de nabije toekomst nog meer organische materialen terug te winnen en te valoriseren tot nieuwe tweede generatie producten.

Op het Simadan complex wordt organisch bedrijfsafval omgezet tot waardevolle grondstof voor de opwekking van duurzame energie. Bij vergisting levert 100.000 ton swill 20.000.000 m3 biogas, met een energetisch equivalent van 15.800.000 Nm3 aardgas. Daarmee realiseert de Simadan Groep een jaarlijkse besparing van 28,5 kiloton C02.
Op een totale uitstoot van 4.900 kiloton in Amsterdam is dat een reductie van ongeveer 0,6%.

Simadan in een notendop

 • Belangrijke spelen in de reductie van CO2
 • 60 jaar ervaring
 • 99,9% van de ingezamelde materialen worden nuttig hergebruikt
 • 12 hectare industriële eco-efficiency
 • Strategische ligging in de haven van Amsterdam
 • 280 enthousiaste medewerkers
 • 280 enthousiaste medewerkers

 

 

 • 110.000 ton opslagcapaciteit
 • Volledige controle over de supply chain
 • Collectie van 100.000 ton organisch afval en 100.000 ton afval vetten -en oliën
 • Productie van 125.000.000 liter tweede generatie biodiesel
 • Groene stroom en warmte voor 18.000 huishoudens
 • 28,5 kiloton CO2-besparing uit biogas
 • 180.000.000 kilo innovatieve vetproducten voor de diervoerindustrie
Lees meer over de bedrijven van Simadan