Biodiesel Amsterdam

Productie van 2e generatie biodiesel

Biodiesel Amsterdam produceert tweede generatie biodiesel volgens Europese standaard, gemaakt van gebruikte oliën en vetten. Jaarlijks produceert Biodiesel Amsterdam 125 miljoen liter biodiesel. De geproduceerde biodiesel is van hoge kwaliteit en legt geen belasting op het milieu en heeft een gunstige werking op de prestaties van de motor.

Biodiesel Amsterdam heeft een vergelijking gemaakt tussen de broeikasemissies over de hele levenscyclus uit UCOME (used cooking oil methyl ester) en conventionele diesel gebruikt in de transportsector. De emissie van UCOME zijn dan meer dan 91,7% lager dan die van conventionele diesel. UCOME is daarmee een van de meest veelbelovende alternatieve brandstoffen voor de transportsector.

De emissie over de hele levenscyclus omvat die tijdens productie en gebruik. De functionele unit (FU) is 100 km transport door lichte dieselvoertuigen (LDDV, light duty diesel vehicle) onder identieke omstandigheden. De levenscyclusemissie voor conventionele diesel is ongeveer 32,5 kg CO2-eq/FU terwijl die voor UCOME slechts 2,5 kg CO2-eq/FU zijn.

Het proces in stappen